دانلود پروژه مطالعه و طراحی پارک پیاده راه خیام در شهر قزوین تهیه شده ... طراحی سایت;
پروژه مطالعه و طراحی پارک پیاده راه خیام در شهر قزوین توسط مهندسین مشاور شهرسازی و معماری شهرآرا تهیه شده است. مطالعات پایه این پروژه را در ۱۱۶ صفحه به صورت PDF از لینک داده شده می توانید دانلود کنید. فهرست مطالب مطالعه و طراحی پارک پیاده راه خیام : موقعیت زمین پیاده راه محور خیام محدوده همسایگی و وسعت پروژه پیاده راه خیام موقعیت زمین از نظر طرح تفضیلی دید و منظر و جلوه های بصری، پوشش گیاهی شیب عمومی امکانات منطقه در تامین تاسیسات زیربنایی مورد نیاز دسترسیها و راههای ارتباطی هماهنگی با ادارات و سازمانهای دولتی شبکه آب و فاضلاب شبکه برق شبکه گاز فیبر نوری شبکه مخابرات بررسی وضعیت زیست محیطی ویژگیهای اقلیمی و آب و هوای منطقه رهنمودهای طراحی با اقلیم نقش و اهمیت فضای سبز در زندگی شهری بررسی عناصر و مبلمان شهری کف سازی معابر جدولها و آبروهای هدایت آبهای سطحی محل استراحت، نیمکت و سایبان و سازه ها عناصر حفاظتی محیط زیست: سطل زباله، نرده حفاظت فضای سبز عناصر حفاظتی: تیرک خیابانی، حصار و جایگاه دوچرخه چراغهای روشنایی و نورپردازی تعیین جهت و ارایه اطلاعات به شهروندان نمادهای فرهنگی: تندیسها و سمبلها نهر، آبنما و آبخوریها گلدان و گلجای وندالیسم مطالعه، بررسی ، تجزیه و تحلیل و تعیین نیازمندیهای کنونی و آینده پروژه نیازمندیهای استفاده کنندگان از محور خیام دسته بندی فعالیتها در فضای شهری شیوه ها و راهبردهای ساماندهی دستفروشان مطالعات اجتماعی دامنه یابی پروژه مشخص کردن جمعیت دامنه تاثیر پروژه مشخص کردن تعداد نمونه مطابق جدول دمورگان و روش کوکران پرسشنامه مردم و مسوولین تایید شده توسط ناظر محترم پروژه آزمون اولیه جهت ارزیابی روایی و پایایی تدوین روش توزیع پرسشنامه تدوین متغیرهای جمعیت شناختی مورد نیاز تحلیل داده های جمع آوری شده انجام آزمون نرمال بودن داده ها و فراوانی سوالات، آزمون همبستگی و تحلیل مسیر داده ها آزمون رتبه بندی نیازهای فرهنگی و اجتماعی تحلیل نهایی داده ها و ارایه نتایج و یافته ها تدوین توصیه هایی برای تقویت آثار مثبت و کاستن از عوارض منفی دانلود پروژه برای دریافت روزانه آخرین مطالب سایت علمی آموزشی نواندیشان، ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید.