اگر می خواهید عضو سایت شوید از لینک زیر ... دیوار در استان قزوین. ... طراحی و اجرای ...
قیمت:2,500,000,000تومان وام:1,500,000,000تومان مساحت:25,000متر قابل ساخت:10,300متر